Գաղտնիության քաղաքականություն

«ԼԵՍՕՆԱ» ՍՊԸ-ի գաղտնիության քաղաքականություն

Այցելելով HERMITAE խանութ-սրահներ (այսուհետ՝ «Խանութ-սրահներ») կամ Hermitage.am կայք և կատարելով գնումներ Դուք ավտոմատ կերպով տալիս եք համաձայնություն Ձեր անձնական տվյալների հավաքագրման, մշակման և օգտագործման համար: Սույնով կարող եք ծանոթանալ HERMITAGE գաղտնիության քաղաքականությանը։

«Անձնական տվյալներ» ասելով, Մենք նկատի ունենք Ձեզ վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նույնականացնել Ձեր ինքնությունը, օրինակ անունը/ազգանունը, հասցեն կամ էլեկտրոնային հասցեն (այսուհետ՝ «Տվյալներ»): Սույն Գաղտնիության քաղաքականության համատեքստում «մենք», «մեզ», «մեր» դերանունները վերաբերում են «ԼԵՍՕՆԱ» ՍՊԸ–ին (Լեսօնա ՍՊԸ վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկության համար կարող եք այցելել «Մեր մասին» բաժին), իսկ «Դուք», «Ձեզ», «Ձեր» դերանունները վերաբերում են ցանկացած անձի, որն այցելել է Կայք, Խանութ-սրահներ, կամ զանգահարել է Մեզ: 

Ի՞նչ Տվյալներ ենք մենք հավաքագրում
 • Կոնտակտային Տվյալներ _ ինչպիսիք են  Ձեր անունը, ազգանունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն և այլն,
 • Գնումների մասին տեղեկատվություն _ գնվող ապրանքատեսակներ, վճարվող գումար, քարտի տեսակ, վճարման եղանակներ,(հավելյալ տեղեկության համար կարող եք այցելել «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժինը), առաքման հասցե և այլն,
 • Նախընտրությունների մասին տեղեկատվություն _ ինչպիք են օրինակ Ձեզ առավել հետաքրքրած կամ Ձեր կողմից առավել հաճախ ուսումնասիրված, ձեռք բերված ապրանքատեսակները կամ ապրանքանիշները,
 • Կայքում Ձեր հաշվի (Ձեր անձնական էջի)՝ որպես օգտատեր գրանցման տվյալները, որոնք կարող են ներառել կոնտակտային տվյալներ, գնումների և նախընտրությունների մասին տեղեկատվություն, ինչպես նաև Ձեր անձնական էջի գաղտնաբառը, զամբյուղում առկա կամ հետագայում ձեռքբերման նպատակով պահված ապրանքների ցանկը, դիտված ապրանքատեսակների ցանկը, նվեր-քարտի տվյալները և Ձեր հաշվի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն,
 • Դեմոգրաֆիական տվյալներ, որոնք կարող են ներառել Ձեր տարիքը, ծննդյան օրը,ամսաթիվը,տարեթիվը, սեռը, փոստային ինդեքսը և այլն,
 • Տեսագրություններ և նկարներ որոնք արվում են, մեր խանութ-սրահներ այցելելիս կամ Ձեր նկարը կայք ներբեռնելիս՝ Կայքում անձնական հաշվին կցելու նպատակով,   
 • Հեռախոսազանգերի ձայնագրությունները՝ ներառյալ այն տեղեկատվությունը, որը Դուք տրամադրում եք զանգահարելիս։
 • Տեղեկատվություն այն սարքավորման գտնվելու վայրի մասին, որը Դուք օգտագործում եք Կայքից օգտվելու համար
 • Օպերացիոն համակարգի, բրաուզերի մասին տեղեկություն՝ տեղեկություն Ձեր բջջային հեռախոսի, պլանշետի, համակարգչի կամ այլ սարքավորման առցանց ներբեռնման գործողությունների մասին (այսուհետ միասին՝ «ավտոմատ հավաքագրվող տվյալներ»): Ավտոմատ հավաքագրվող տվյալները կարող են ներառել IP հասցեների, քուքիների, սարքավորման և բրաուզերի կարգավորումների, ինտերնետային ծառայություններ մատուցողի վերաբերյալ տեղեկություններ: Ավտոմատ հավաքագրվող տվյալները կարող են ներառել տեղեկություն նաև այն մասին, թե երբ և ինչպես եք մտնում և օգտագործում Կայքը, օրինակ ամսաթիվը և Կայք այցելելու և Կայքից դուրս գալու ժամանակահատվածը, տեղեկություններ, թե ինչ եք փնտրել Կայքում, Կայքի էջերն ու իրերը, որոնք Դուք դիտել եք և Ձեր գնած ապրանքների ցանկը:
Ի՞նչպես ենք մենք օգտագործում Տվյալները

Մեզ համար Տվյալների հավաքագրման առաջնային նպատակը Ձեզ ապահով, հարմարավետ, արդյունավետ և անհատական ծառայություններ մատուցելն է: Անձնական տվյալների օգտագործման նպատակները հետևյալն են՝

  
 • Ձեզ ծառայություններ մատուցելը՝ կարգավորել Ձեր վճարումների ու պատվերների գործընթացը, հետևել անձնական էջի հարիր աշխատանքին և ապահովել Ձեզ ապրանքատեսակներով, որոնք, ըստ մեզ, դուր կգան Ձեզ:
 • Կապ հաստատել Ձեզ հետ հետևյալ դեպքերում՝ պատվեր ձևակերպելիս, մեզ զանգահարելիս, մեզ հարցում/դիմում հղելիս կամ մեր էջում որևէ մեկնաբանություն թողնելիս,
 • Կայքից օգտվելու Ձեր պատմության անհատականեցում՝ Ձեր կողմից նախընտրելի և շատ դիտված ապրանքատեսակների առանձնացում, Ձեզ մատուցված ծառայությունների անհատականեցում, Կայքում կատարված Ձեր գործողությունների վերահսկում։
 • Անալիտիկ գործընթացներ, ինչպիսիք են՝  հասկանալ, թե ինչպես եք Դուք օգտագործում կայքը, ինպես եք գնումներ կատարում, տեսնել, թե ինչ սարքավորումներ եք օգտագործել կայք այցելելու համար և բարելավել այս բոլոր գործընթացների արդյունավետությունը հարկ եղած դեպքում։
 • Ապահովություն և օրինականություն պահպանելու համար, պաշտպանել մեր հաճախորդներին, Ձեզ կամ երրորդ անձանց անօրինական գործողություններից, պաշտպանել մեր իրավունքները, պահպանել մեր, հաճախորդների և աշխատակիցների գույքի անվտանգությունը։ 
Ինչպե՞ս ենք Մենք օգտագործում Ձեր անձնական տվյալները

Ընդհանուր առմամբ, մենք կիսում ենք Ձեր տրամադրած անձնական տեղեկատվությունը կողմնակի անձանց հետ միայն հետևյալ դեպքերում՝

 • Պատվերիներ ձևակերպելու և առաքման գործընթացը իրականացնելու համար։ Մենք կիսում ենք Ձեր անձնական տվյալները՝ անուն, հասցե, հեռախոսահամար, միայն այն անձանց հետ, ովքեր պետք է իրականացնեն Ձեր պատվերի առաքումը։
 • Վճարման գործընթացը իրականացնելու համար: Մենք կիսում ենք Ձեր վճարման եղանակի տվյալները՝ դեբետ/կրեդիտ քարտի համարներ, այն բանկի կամ ֆինանսական կազմակերպության հետ, որի հետ համագործակցում ենք։
 • Թույլ տալու համար Ձեզ մուտք գործել Ձեր անձնական Էջ և կիսել տեղեկատվություն համացանցում։ Դուք կարող եք մուտք գործել Ձեր անձնական էջ և տեղեկատվություն կիսել համացանցի՝ Facebook, Google, Instagram, միջոցով։ Այս գործառույթից օգտվելիս, Դուք որոշակի տեղեկատվություն եք մատուցում համացանցի այն կայքին, որում կիսում եք այդ տեղեկատվությունը։
 • Մենք կիսում ենք Ձեր անձնական տվյալները, երբ դա պահանջում է օրենքը: Մենք կարող ենք կիսել Ձեր անձնական տվյալները կամ դրանց որևէ մաս օրենքի ներկայացուցիչների հետ՝ ՀՀ «Անձնական տվյալների գաղտնիություն» օրենքի համաձայն։
 • Ձեր խնդրանքով։ Մենք կարող ենք կիսել նաև Ձեր անձնական տվյալները կամ դրանց բաղկացուցիչ մի մասը երրորդ անձանց հետ՝ Ձեր խնդրանքով կամ թույլտվությամբ։
Անվտանգություն

Մենք անում ենք ամեն բան՝ ապահովելու և ուժեղացնելու համար կայքում տրամադրած Ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունը։ Ցավոք, անձնական դատայի փոխանցումը համացանցով լիարժեք ապահով չէ։ Մենք կանենք հնարավորինս ամեն բան, պաշտպանելու համար Ձեր անձնական տվյալները, սակայն մենք չենք կարող երաշխավորել Ձեր անձնական դատայի կատարյալ ապահովություն։ Ձեր անձնական տվյալներն ավելի պաշտպանված դարձնելու համար խնդում ենք կատարել հետևյալ քայլերը՝

 • Այցելել Ձեր անձնական էջ հնարավորիս հաճախ և տեղեկացնել մեզ որևէ տարօրինակ բան նկատելու դեպքում։
 • Տեղադրել հակավիրուսային ծրագրերի արդիական տարբերակներ Ձեր համակարգչի կամ այն սարքավորման վրա, որով մուտք եք գործում կայք։
 • Օգտագործել բարդ գաղտնաբառեր (ամենաքիչը 7 տառ/նիշ պարունակող գաղտնաբառ);
 • Չօգտագործել միևնույն գաղտնաբառը տարբեր կայքերի համար։
 • Չտրամադրել Ձեր գաղտնաբառը այլ անձանց։
 • Տեղադրել գաղտնաբառ համակարգչի կամ սարքավորման վրա, որով մուտք եք գործում կայք։
 • Դուրս գալ կայքից Ձեր գործողություններն ավարտելուց հետո, հատկապես եթե մուտք եք գործել հասարակական սարքավորումով։
Անձնական տվյալները

Համաձայն ՀՀ անձնական տեղեկատվության մասին գործող օրենքի՝ յուրաքանչյուր հաճախորդ իրավասու է ընկերությունից պահանջել անձնական տվյալների օգտագործման ավելի մանրամասն տեղեկատվություն։

 • Դուք իրավունք ունեք խնդրելու և պահանջելու, որպեսզի մենք փոխենք ցանկացած ոչ արդիական կամ սխալ տեղեկատվություն, որ տրված է Ձեր անձնական էջում։
 • Եթե Դուք ունեք անձնական էջ մեր կայքում, ապա կարող եք անհրաժեշտության դեպքում մուտք գործել այնտեղ և կատարել փոփոխություններ։
 • Եթե Դուք անձնական էջ եք ստեղծել խանութ սրահներից որևիցե մեկում, ապա կարող եք փոխել Ձեր անձնական տվյալները զանգահարելով (+374 11)500-500 հեռախոսահամարին կամ կապվել մեզ հետ onlineshop@lesona.com էլ. հասցեի միջոցով։
 • Ցանկացած պարագայում, եթե ցանկանում եք ուղղել, փոխել կամ թարմեցնել Ձեր անձնական տվյալներից որևէ մեկը, կարող եք զանգահարել (+374 11)500-500 հեռախոսահամարին կամ կապվել մեզ հետ onlineshop@lesona.com կայքի միջոցով։
Քաղաքականության փոփոխություններ

Մենք իրավասու ենք օրենքով թույլատրելի փոփոխություններ կատարել այս էջում և վերոհիշյալ կետերում։ Մենք կտեղեկացնենք Ձեզ այդ մասին՝ տեղադրելով քաղաքականության թարմացված տարբերակը կայքում։ 

LESONA LLC Privacy Policy

At LESONA LLC, we appreciate your trust when you choose to visit our HERMITAGE stores (the “Stores”) or Hermitage.am website (the “Site”) and mobile app (the “Mobile app”) and we take that responsibility seriously.

This Privacy Policy (the “Policy”) describes how we collect and use personal information about you when you visit the Site, use the Mobile app, call us on the phone, send a mail or an e-mail or visit the Stores.

By “personal information”, we mean information that let us to directly identify you, such as your name, address, or email address (the “Information”).

In this Policy, “we” and “our” mean LESONA LLC (for more information about LESONA LLC, please refer to the section “About us”), and “you” means any person who visits the Site, uses the Mobile app, calls us on the phone, sends a mail or an e-mail or visits our Stores.

Information that We Collect
 • Contact information, such as your name, address, phone number, or email address;
 • Purchase information, such as the items you purchase, payment method and payment information (for more information please refer to the section “Payment methods”), billing and shipping address;
 • Preference information,such as brand and merchandise interests;
 • Profile and account information, which may include Contact, Purchase, and Preference information as well as your account password, information about wish list items, items in your online shopping cart or saved for future purchase, registry information, product review information, gift card information, and other information about your profile or account;
 • Demographic information, which may include age or birth date, gender and other information about you;
 • Video recordings and photographic information of youwhen you visit one of the Stores or attach your image as a Profile picture to your account on the Site
 • Call recordings including information about your call and that you share when you call us on the phone;
 • Location information of your device that you use for using the, if your device settings allow us to collect location information;
 • Device and browsing information,including information about your phone, tablet, computer, or device, and online browsing activity (collectively, “automatically collected information”). Automatically collected information may include IP addresses, unique device identifiers, cookie identifiers, device and browser settings and information, and Internet service provider information. Automatically collected information also may include information about when and how you access and use our website or mobile app, such as the date and time of your visit or use, the websites you visit before coming and after leaving our website, how you navigate and what you search for using Site, the Site pages and items you view using the Site, and the items you purchase.
How We Use Information

We use the Information that we collect to conduct our business and to provide you with the best possible products and services. Examples of how we use the Information include:

  
 • To provide you with products and services,such as to: to process your orders and your payments; process, maintain and service your account(s); and to provide you with products and services that we think you will like;
 • To communicate with you:such as when you: place an order; call us; make a request or inquiry; enter a contest or sweepstakes; complete a survey; or share a comment or concern;
 • For personalization of your experiences with us,including to: remember your interests and preferences; customize the products and services we share with you; track and categorize your activity and interests on the Site and the Mobile app, and to enrich your experience in our Stores, on the Site and the Mobile App;
 • For analytics, such as to: understand how you use the Site understand how you shop with us; determine the methods and devices used to access the Site and the Mobile App and to improve it where needed;
 • For legal and safety purposes,such as to: defend or protect our customers, you, or third parties from harm or us in legal proceedings; protect our rights; protect our security and the security of our customers, employees and property.
How We Share or Disclose Information

In general, we share the Information about you with third parties for only the following purposes:

 • To process your orders and organize your delivery: we share your personal information such as your name, address and phone number with the transportation service providers we cooperate with;
 • To process your payments: we share your payment method with the respective bank or financial organization we cooperate with;
 • To let you log into your account and share informationfrom Social media platforms and networks such as Facebook, Google, Instagram, etc. that offer functionalities, plugins, widgets, or tools in connection with (e.g., to log into an account, or to share inspiration, finds, purchases, and other content with your friends and followers on social media). If you choose to use these functionalities, plugins, widgets, or tools, certain information may be shared with or collected by those social media companies. For more information about what information is shared or collected, and how it is used, see the applicable social media company’s privacy policy;
 • When it is directly required by the law: we may disclose the Information to government entities, law enforcement agencies, courts, or other third parties as required or allowed by the law of the Republic of Belarus, in particular acts of legislation "On information, informatisation and information protection", “On personal data” and the relevant legislation of the Republic of Belarus (the “applicable law”) for the legal and safety purposes described under the applicable law.
 • Upon your request:We also may share your Information or its respective part with third parties upon your request or with your approval.
Security

We take steps to help protect the confidentiality and security of Information you share with us. Unfortunately, the transmission of personal data via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your Information, we cannot guarantee the security of your personal Information on transmission via the internet. In order to secure more efficiently your personal Information, we encourage you to take steps to help us protect the confidentiality and security of your account and personal Information, including by doing the following:

 • Reviewing your account on the Site and The Mobile app periodically and immediately reporting any unexpected activity or unrecognized information;
 • Installing the latest security updates and anti-virus software on your computer/device to help prevent malware and viruses;
 • Using complex passwords (a minimum of 7 alpha/numeric characters);
 • Not using the same passwordon more than one website;
 • Not sharing your passwordwith others;
 • Password protectingyour computer and device;
 • Sign out/log off from the Site sessions so that your session is closed, especially when using a public computer.
Personal data and your rights

According to the applicable law you have right to apply to us and ask for detailed notice describing what categories of your personal Information we have under possession. To prevent fraudulent access, we shall require you to provide suitable ID to confirm who you are, before we provide any personal Information to you.

 • You have the right to ask us to update and correct any out-of-date or incorrect personal Information that we hold about you free of charge.
 • If you have an online customer account, you can amend or update your information by logging into “My Account” on the Site or the Mobile app amending your details as appropriate.
 • If you have created a customer account in-store, you can amend or update your information by contacting us on e-mail address, or by calling us on +374(11) 500500 for instructions.
 • In any cases, if you would like to update, correct or access the personal data we hold about you, please contact us on e-mail, or by calling us on +374 (11) 500500.
Updates to This Policy

We may make changes to this Policy, and may apply any changes to Information previously collected, as permitted by law. When we make material changes to this Policy, we will notify you by posting the updated Policy on the Site, and we will update the effective date at the end of this Policy.