Վերադարձման քաղաքականություն

Շնորհակալություն www.hermitage.am- ից գնումներ կատարելու համար.

Եթե ցանկանում ապրանքի վերադարձ կատարել, ապա մենք այստեղ ենք, որպեսզի օգնենք:

Վերադարձ
  • Դուք ունեք 14 օրացուցային օր ապրանքը, այն ստանալու պահից, վերադարձնելու համար: Ըստ ՀՀ կառավարության որոշման բացառություն են կազմում խնամքի և կոսմետիկ միջոցները, որոնք ենթակա չեն վերադարձի կամ փոխանակման։ Վերադարձին իրավասու լինելու համար Ձեր ապրանքը պետք է օգտագործված չլինի և լինի այն նույն վիճակին, որ եղել է գնման պահին: Ձեր ապրանքը պետք է լինի բնօրինակ փաթեթավորմամբ: Ձեր ապրանքը պետք է ունենա գնման անդորրագիր:

Փոխհատուցում
  • Ձեր ապրանքը ստանալուն պես մենք կստուգենք այն և կտեղեկացնենք Ձեզ, որ մենք ստացել ենք Ձեր վերադարձված ապրանքը: Մենք անմիջապես Ձեզ կտեղեկացնենք ապրանքի վերադարձման կարգավիճակի մասին ապրանքը զննելուց հետո: Եթե Ձեր վերադարձը հաստատվի, մենք կկատարենք փոխհատուցում Ձեր կրեդիտ քարտին (կամ վճարման բնական միջոցով): Փոխհատուցումը կստանաք որոշակի օրերի ընթացքում ՝ կախված Ձեր քարտը թողարկողի քաղաքականությունից:

Առաքում
  • Դուք պարտավորվում եք վճարել ապրանքի վերադարձման ծախսերը: Առաքման ծախսերը չեն փոխհատուցվում: Փոխհատուցում ստանալու դեպքում, վերադարձի առաքման գինը հանվում է Ձեզ վերադարձվող գումարից:

Կապ մեզ հետ
  • Եթե ունեք որևէ հարց, թե ինչպես վերադարձնել Ձեր ապրանքը, դիմեք մեզ:

Return Policy

Thank you for shopping at www.hermitage.am.

If you would like to return an item, we are here to help.

Return
  • You have 14 calendar days from the moment you receive the product to return it. According to the RA government Exceptions to decision are care and cosmetic products that are not subject to return or exchange. To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition as when purchased. Your item must be in its original packaging. Your item must have a proof of purchase.

Compensation
  • Once we receive your item, we will inspect it and notify you that we have received your returned item. We will immediately notify you of the return status of the product after inspecting the product. If your return is approved, we will issue a refund to your credit card (or natural payment method). You will receive the refund within a certain number of days, depending on your card issuer's policy.

Shipping
  • You are responsible for the costs of returning the product. Shipping costs are not refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Contact us
  • If you have any questions about how to return your product, please contact us.